Промяна на презастраховател Pantaenius Yachtversicherungen GmbH


Промяна на презастраховател Pantaenius Yachtversicherungen GmbH

Поради предстоящото излизане на Великобритания от Еврозоната, много застрахователни компании местят своите офиси в други европейски държави. Такъв е случаят с AIG Europe Limited, която е презастрахователна компания на PANTAENIUS Yachtversicherungen GmbH.
От 1 декември 2018 компанията ще се казва AIG Europe S.A. и сменя своя офис.

Смяната на името на компанията на презастрахователя не променя застрахователните клаузи.