Сервизен център


Сервизен център

Сервизен център “БУЛМЕР” предлага разнообразни услуги свързани с ремонта и поддръжката на:

  • Моторни, спортни, риболовни лодки;
  • Надувни лодки и надувни лодки с пластмасов корпус;
  • Моторни и ветроходни яхти;
  • Бордови двигатели – Mercruiser, Cummins, Yanmar, Volvo Penta, OMC;
  • Извънбордови двигатели – Mercury, Evinrude, Johnson, Suzuki, Honda, Yamaha.

Основни дейности, които предлага Сервизен център “БУЛМЕР”:

Гаранционното обслужване на лодки, яхти и двигатели:
Гаранцията на нови лодки и яхти, на бордови и извънбордови двигатели е международна и нашият сервизен център извършва услуги свързани с тези производители, на който фирма Булмер е официален представител за България.

След гаранционното обслужване и поддръжка на лодки, яхти и двигатели:
Правилната и редовна поддръжка на лодките, яхтите и двигателите води до коректна и безаварийна работа. В работата си не правим компромиси, за да осигурим на клиентите ни пълноценно да се наслаждават на удоволствието от ползването на техните плавателни съдове.

Поддръжката се състои в две основни сезонни обслужвания – пролетно и есенно.
Пролетното обслужване включва: ремонтни работи по двигателите, задвижванията и системите на лодките и яхтите. Както и всичко необходимо указано от производителя. Преди пускане на вода по корпуса на лодките и яхтите извършваме грундиране, боядисване с противообрастващи грундове и бои.

Есенното обслужване е свързано с консервиране на двигателите и системите на лодките и яхтите за зимния неактивен сезон. Извършваме сепаниране и изваждане плавателните съдове от вода, измиване на корпусите и вътрешно почистване. С цел по-добро предпазване на лодките и яхтите от студ и вятър през зимния сезон ги пакетираме с термосвиваемо фолио.

Предлагаме и всички видове ремонти основни и текущи по системите на плавателните съдове, двигателите, по задвижванията. Разполагаме с оборудвани сервизни автомобили с професионални инструменти, с оригинални резервни части, с високо квалифицирани специалисти, които извършват ремонтите на място. Обслужваме моторни лодки, яхти и двигатели на пристанища, удобни за клиентите. За извършените ремонти даваме гаранция.

Абонаментно обслужване:
Абонаментното обслужване е удобство както за сервизния център, така и за клиентите. С него се цели постигане на максимално обхващане на процесите по подготовка, пускане на вода, експлоатация, изваждане и зимно обслужване на плавателния съд. Сроковете към клиентите се спазват точно, а и стойностите на услугите и резервните части са договорени и са с по-ниска стойност от стандартните.