Провеждане на обучения


Провеждане на обучения

На клиентите, които желаят срещу заплащане специалистите на “Булмер” ООД предлагат обучение:

  • В правилна експлоатация на плавателните съдове;
  • Управление на моторни лодки и яхти – плаване в открито море, приставане в пристанище, швартоване и други необходими дейности;
  • Запознаване с контролни и навигационни уреди и работа с тях;
  • Запознаване с основните системи на лодката и яхтата;
  • Информация за поддръжка, прегледи и диагностика;
  • Запознаване с основни морски термини, морски възли.