Застраховане


Застраховане

Правилно сключените застраховки дават допълнителна сигурност на плаванията и защита интересите на ползвателите на лодки и яхти.

Предмет на застраховките са корпусите и оборудването на лодките и яхтите, както и потребностите на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд. На клиентите на Булмер предлагаме застрахователни продукти на водещи компании с дългогодишен опит в застраховането на плавателни съдове:

Pantaenius Yacht Insurance е компания с над сто годишен опит в застраховането. Компанията е водещ световен лидер в застраховането на моторни и ветроходни яхти. Богатият й опит дава възможност да предлага не само стандартни застраховки, но и покритие на различни рискове. Удобство за клиентите е, че могат да разчитат на 24 часов сервиз в клонове на застрахователя в Америка, Австралия в Европа.

Друг застраховател в България, който предлага застраховане на лодки и яхти е ЗАД Алианц България. Застрахователните покрития, които компаниите предлагат са:

  • Каско – покрива повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда и включва – щети по корпуса, потъване, отстраняване на отломки, кражба и вандализъм, природни бедствия, рискове при транспортиране на плавателния съд по суша, рискове при вдигане и спускане от стапел;
  • Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване; Отговорността към трети лица е до размера на застрахованата сума, но може да бъде и с друг договорен лимит и покрива причинените щети на плавателен съд, отговорност при сблъскване; загуба на живот, нараняване или смърт, включително разходите по спасяване на живот, причинени на борда на друг плавателен съд, до размера на договорения лимит.
  • Допълнителни покрития свързани с военни, стачни рискове и тероризъм.

Размера на сумата по полиците се определя от вида на плавателния съд – лодка, яхта моторна, моторно-ветроходна или само ветроходна, от обхвата на покритите рискове, включването на допълнителни рискове, периодите на експлоатация , целите на употреба. Зависи и от типа на района на плаване, опит на шкипера и екипажа, радио-навигационното оборудване. Застрахователната премия е в диапазона 0,8 % -1,5 % от застрахованата сума.

Специалистите на Булмер консултират своите клиенти в правилния избор на застрахователна компания и помагат в оформянето на документацията.