Регистрация на лодки


Регистрация на лодки

Удобството на клиентите е важно за нас. За това предлагаме услугата регистрация на плавателния съд в Морска администрация и извършване на периодични прегледи.

Съгласно Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за вписване в регистъра на корабите задължително се регистрират всички плавателни съдове с двигатели над 20 к.с. (15 kW) независимо от тяхната дължина. Задължително се регистрират и лодки над 4,57 м (15 фута) независимо от мощността на двигателя.

В разпореждане 68 от 27.06.2011 г. на МТИТС – ИАМА са публикувани условията за регистрация на плавателния съд – районите на плаване, допустимост за плаването му в даден район, необходимото навигационното и спасително оборудване, с което той трябва да бъде окомплектован за да извършва дейността си.

Таксите за регистрация са уредени с тарифа 5 на МТИТС – ИАМА.

Необходимите документи за регистрация са в зависимост начина на покупка на плавателния съд. В тях надлежно трябва да бъдат описани наименование, модел, серийни номера на корпус, двигател/и и редукторни системи.

  • Фактура за покупка;
  • Нотариално заверен договор за покупка;
  • Митническа декларация за внос /ако покупката е извършена извън ЕС/;
  • Важен документ, с който трябва да разполагате, ако лодката е закупена от друга държава е този, за отписване от съответния корабен регистър Certificate for Deletion of Vessel Documentation;

Предлагаме разработване на проект и надписи с името и номерът на лодката или яхтата.